ECFD informacja – Jak ustawodawca unijny wylicza bilans CO₂ elektromobilności, tym samym szkodząc ochronie klimatu

 In ECFD information

Dla ustawodawcy w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących limitów floty CO₂ dla nowych samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych liczą się
wyłącznie emitowane ilości dwutlenku węgla podczas użytkowania pojazdu silnikowego („tank-to-wheel”). Pojazdy akumulatorowo-elektryczne (BEV) nie emitują lokalnie CO₂ podczas jazdy. W ramach tak zwanych rozważań „tailpipe” (tj. „układ wydechowy”) są zatem klasyfikowane jako neutralne pod względem emisji CO₂, nawet jeśli są również zasilane prądem ładowania ze źródeł kopalnych, co jest rzeczywistością w niemieckim miksie elektroenergetycznym.

DOWNLOAD BROCHURE

Start typing and press Enter to search