ECFD informacja – Jak elektromobilność zwiększa uzależnienie Europy od surowcówJak elektromobilność zwiększa z Chin na przykładzie Niemiec

 In ECFD information

Akumulatory litowo-jonowe instalowane w samochodach elektrycznych zawierają lit, nikiel, mangan, kobalt i grafit. Do układu napędowego wykorzystuje się metale ziem rzadkich, takie jak neodym, prazeodymi dysproz. Zapotrzebowanie na te metale do budowy samochodów elektryczny ogromne, właśnie ze względu na akumulatory. W zależności od wielkości akumulatora pojazdy elektryczne zawierają do 70 kg kobaltu, 13,5 kg litu i 80 kg miedzi. Dodatkowe ilości miedzi są również wymagane w infrastrukturze ładowania.

DOWNLOAD BROCHURE

Start typing and press Enter to search